Garantivillkor

Material och arbetsgaranti

Energiingenjörerna Stagnäs & Nylund beviljar 2 års garanti för allt levererat och monterat material.
Garantin gäller från fakturans utskriftsdatum. Spara därför fakturan eller kontantkvittot.

Garantin gäller inte

  • Av kunden levererat material såsom armaturer, vattenlås, rörtillbehör etc.
  • Fastmonteringen av kunden levererat material. Tyvärr har vi ingen möjlighet att ta ansvar för kvaliteten och funktionen på kundlevererat material.

Långa garantier

Vi ombesörjer uppfyllnaden av sk. långa garantier i enlighet med av leverantören uppställda villkor under förutsättning att vi sålt produkten. I annat fall får kunden vända sig direkt till leverantören.

Nereus golvvärmegaranti

Nereus beviljar 30 års garanti på golvvärmerör. Nereus’ garantivillkor (på finska)

Thermia värmepumpgaranti

Thermia beviljar 2 års fabriksgaranti och 4 års tilläggstrygghet för värmepumpar.

Nereus värmepumpgaranti

Nereus beviljar 2 års fabriksgaranti och 3 års tilläggstrygghet för Evi-Heat värmepumpar.

Material som saknar CE-märkning

Vi monterar inte material som saknar CE-märkning.
Önskar kunden montera icke CE-märkt material får han själv ombesörja detta.