Vad skulle bergsvärme kosta för dig?

kvadratmeter