Energiingenjörerna Stagnäs & Nylund har fått nya ägare

Kl. 13:11 den 18 mars 2019

Jonas Holm och Pathrik Knipström, ägare till Kvarkens VVS Ab, har köpt verksamheten och firmanamnet Stagnäs & Nylund from. 1.1.2019. Håkan Nylund och Birger Stagnäs fortsätter som anställda på deltid, åtminstone två år, för att överföra kunskap till de nya ägarna samt hjälpa till att utveckla företaget vidare mot nya utmaningar. Birger och Håkan önskar lycka och välgång till de nya ägarna.

Vi, Pathrik och Jonas, önskar gamla och nya kunder välkomna.

Verksamheten fortsätter som tidigare.