Företaget

Stagnäs & Nylund är ett aktiebolag grundat 1981 av Birger Stagnäs och Håkan Nylund och vi har vår verksamhet i centrum av Maxmo i Vörå kommun 30 km norr om Vasa. Vi har 9 heltidsanställda och en årsomsättning på 2 000 000 euro.

Vår affärsidé när vi började var att göra ”energisnåla planeringar enligt kundens önskemål”. En affärsidé som är lika aktuell än idag. Lågkonjunkturen i början av 90-talet satte oss på hårda prov och vi beslöt oss att skaffa ett ytterligare ben att stå på. Vi började då med VVS-installationsverksamhet, eftersom det fanns sug på den marknaden. Dessutom hade vi de nödvändiga branschkunskaperna.

Under senare hälften av 90-talet ökade efterfrågan på både VVS-planeringar och -installationer, varför vi har gradvis ökat vår kapacitet. Ökningen medförde dock att de utrymmen vi hade i fd HAB-fastigheten blev för små och vi började söka nya utrymmen. Vi hade alternativ både inom och utanför Maxmo.

Ett naturligt steg skulle ha varit att flytta bort från Maxmo p.g.a. att över 90 % av våra kunder är icke Maxmobor. Möjligheten att med hjälp av Maxmo kommun få överta den gamla Sale fastigheten gav oss så pass bra utrymmen för butik, kontor och lager att vi beslöt att stanna kvar i Maxmo.

Invigning av nya fastigheten

Invigning av nya fastigheten

Fastighetens storlek ger oss möjlighet att utveckla vår verksamhet. Vi har länge haft vattenburen golvvärme som ett av våra specialområden och har nu även börjat satsa på bergsvärme. Bergsvärmen kommer att bli framtidens energikälla för småhus och vi har tänkt att detta skall bli det tredje benet som vår verksamhet skall vila på.

I framtiden vill vi satsa på att utveckla firman och vår personal. Vi har som målsättning att bli bäst i vår bransch. Vår bransch kommer att vara VVSE-planeringar och –installationer samt bergs- och golvvärmeanläggningar. Den satsning som vi gjort på renoveringen av Sale fastigheten är den största enskilda satsningen som gjorts i firmans 34-åriga historia.

Vi räknar med att vi genom denna satsning skall kunna bli ännu effektivare och bättre på att betjäna våra kunder. Nu när vi har stora och fina utställningsutrymmen är det mycket lättare att bekanta sig med olika VVS-armaturer, värmepumpar, ventilationsaggregat, pannor, brännare m.m.

 

Vår personal

E-post till personalen enligt fornamn.efternamn@esnab.com

Svenska Suomea English
Patrik Knipström

Pathrik Knipström

Rörmontör
Ägare
Telefon: 06-3451 294
Svenska Suomea English
Jonas Holm

Jonas Holm

Arbetsledare
Ägare, VD
Telefon: 06-3451 272
Svenska Suomea English
Håkan Nylund

Håkan Nylund

Ingenjör
VVS-ansvarig
Telefon: 06-3451 281
Svenska Suomea English
Andreas Knutar

Andreas Knutar

Ingenjör
VVSE-planering, oljebrännarservice
Telefon: 06-3451 279
Svenska Suomea English

Linda Wägar

VVS-planering
Telefon: 06-3451 297
Svenska Suomea English

Erik Rönn

Rörmontör
Mobil: 050 - 32 88 247
Svenska Suomea English
Christoffer Nord

Christoffer Nord

Rörmontör
Mobil: 050 - 49 28 295
Svenska Suomea English
Simon Järnström

Simon Järnström

Rörmontör
Mobil: 044 - 20 79 764
Svenska Suomea English

Benjamin Hjerpe

Rörmontör
Mobil: 040 - 70 84 083