Garantivillkor

Material och arbetsgaranti

Stagnäs & Nylund beviljar 2 års garanti för allt levererat och monterat material.

Garantin gäller från fakturans utskriftsdatum. Spara därför fakturan eller kontantkvittot.

Garantin gäller inte

  • Av kunden levererat material såsom armaturer, vattenlås, rörtillbehör etc.
  • fastmonteringen av kunden levererat material ingår ej i offertpriset. Tyvärr har vi ingen möjlighet att ta ansvar för varken kvaliteten och funktionen på kundlevererat material.

Långa garantier och kundlevererat material

Vi ombesörjer uppfyllnaden av sk. långa garantier i enlighet med av leverantören uppställda villkor under förutsättning att vi sålt produkten. I annat fall får kunden vända sig direkt till leverantören.

Nereus golvvärmegaranti

Nereus beviljar 30 års garanti på golvvärmerör.

Klicka här för att se villkoren (på finska).

Thermia värmepumpgaranti

Thermia beviljar 5 års fabriksgaranti och möjlighet till ytterligare 9 års tilläggstrygghet (Thermia turva) för värmepumpar (www.thermia.fi).

Klicka här för att se villkoren (på finska).

Nereus värmepumpgaranti

Nereus beviljar 2 års fabriksgaranti och 4 års tilläggstrygghet för Evi-Heat värmepumpar. Nereus försäljning av värmepumpar har upphört, varför ingen garanti på dessa längre finns i praktiken.

Material som saknar CE-märkning

Vi monterar inte material som saknar CE-märkning.

Önskar kunden montera icke CE-märkt material får han själv ombesörja detta.